с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Педагогически състав

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Ани Нейова

Директор


Тодорка Павлова

Старши учител по Български език и литература


Славка Сахатчиева

Старши учител по История и география


Йорданка Маринова

Учител по Музика и класен ръководител на 3. клас (Отпуск по майчинство)

Казвам се Йорданка Маринова. Живея в гр. Горна Оряховица, където завърших средното си образование в СУ „Вичо Грънчаров през 2007 година. Завършила съм висшето си образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с бакалавърска степен „Педагогика на обучението по музика“ през 2011г. и магистърска степен „Предучилищна и училищна педагогика“ през 2018 г. Вече 5 години съм част от екипа на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище. Минала съм през различни и полезни квалификации, които ми помогнаха да стана учителят, който съм.

Като свои силни страни и компетентности считам своите отлични комуникативни умения, добре развитото ми умение за работа в екип, позитивизмът ми и създаването на позитивна среда за учене, а също така и умението за справяне с трудности. Вярвам, че опита е нещо, което трябва да се споделям, за това с радост предавам своя опит в училищния екип.

Основната ми цел с моите ученици е да полагам всички усилия, за да ги науча на справедливост, толерантност в отношенията помежду им и създаване на благоприятна и позитивна среда, както помежду им, така и в отношенията им с възрастните.


Галина Сурма

Учител ЦОУД – 1. и 4. клас

   ,,Задачата на учителя е да отваря врати, а не да пробутва учениците през тях.“ –  А. Шнабел

Казвам се Галина Сурма и заемам длъжността Учител целодневна организация на учебния ден в начален етап. Завършила съм висшето си образование във ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност Начална училищна педагогика. Живея в село Поликраище. Професионалната ми квалификация е оператор на компютри и текстообработка. Освен български език като майчин, владея и руски език. За свои социални умения смятам, че притежавам отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, коректност, отговорност, организираност.

Професията на учителя е много отговорна. Истинския педагог е и възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешния свят на своите ученици и да стимулира техните интереси. Най-важното за един начален учител е да обича децата. Учителят трябва да може да накара с поведението си децата да му вярват, да бъде техен приятел и да е човекът, който ги води в света на знанието.

 Моята цел е повишаване на конкурентоспособността и предлагане на качествени и възпитателно-образователни услуги. Създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етика в човешките взаимоотношения, пълноценна подготовка на децата в училище и създаване на условия на социална интеграция. Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес. Също така изграждане на оптимизираща материална среда, създаваща позитивна нагласа.


Радостина Караджова

Старши учител по Математика, Информационни технологии и Ментална аритметика, класен ръководител на 6. и 7. клас

Казвам се Радостина Атанасова Караджова и към настоящия момент съм преподавател по математика, информационни технологии и ментална аритметика в ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище.

В практиката ми досега, която е преминала в две коренно различни институции – държавно училище и частна школа, най-важното, което ме е водило като цел, е да бъда полезна на децата в процеса на обучение, като си давам сметка, че заучаването на задължителния материал не е единственото , което трябва да се постигне. Заедно се учим , аз от тях, а те – мен, да бъдем толерантни, добри, честни и трудолюбиви, помагащи си и отдадени с чувство и емоция към поставените задачи. Ентусиазмът и положителната емоция са двигателят, който има силата да ни дърпа напред. 

Работата ми в държавното училище ме научи да спазвам наредби, да бъда дисциплинирана и стриктна в работата си, взискателна и критична към труда си, а създаването и преподаването в частна школа събуди в мен предприемаческия, творческия, изследователски дух, търсенето на иновативни методики и не на последно място откри ми се възможността да опозная по-дълбоко и да се обвържа по-емоционално с всяко дете, участващо в учебния процес.

Истината е, че удовлетворението и радостта, бих го нарекла дори щастието, което изпитвам, когато децата са успешни и сбъдващи мечтите си, ме вдъхновява да горя в тази професия.

Може би изглежда егоистично, но реално искам да съм учител и заради себе си, заради енергията и живинката, с която се изпълвам, заради чувството, че съм открила своя път. Уроците, които аз научавам, са не по-малко ценни от техните, взаимното ни обогатяване е смисълът на тази хуманна професия.

Имам завършени образователно-квалификационни степени : бакалавър, специалност математика и информатика и магистър, специалност информатика в ПУ“ Паисий Хилендарски“, град Пловдив. Като учител работя от 2002 година, а преподавателският ми опит досега е преминал както в държавни, така и частни образователни институции. През тези години съм придобила допълнителни квалификации, които са ефективни в подобряването на качеството ми на работа, а някои от тях са:

  • Организация на педагогическата образователна среда
  • Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност
  • Роля на класния ръководител
  • Психология на взаимоотношенията учител-ученици
  • Завършен курс на обучение за придобиване  правото да преподавам Ментална аритметика 


Дарина Илиева

Учител по Биология и химия и учител ЦОУД – 5., 6., 7. клас

Казвам се Дарина Илиева и съм учител по Биология и здравно образование , Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище.  Също така заемам  позицията  възпитател в ЦОУД на прогимназиалния етап на обучение. 

Живея в гр. Велико Търново. Завършила съм ШУ “Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, магистърска степен по Биология и Химия с професионална квалификация Учител.

Страстта към професията си наследих от родителите ми, които цял живот са били учители. Те успяха да предадат пламъка, с който да продължа благородното им дело.  Мотивиран преподавател съм и стремежът ми е да развия логическото мислене в децата и да събудя желанието им да се самоусъвършенстват.

Изследвайки живата и неживата природа, формирам умения, даващи им самочувствие на млади откриватели и успявам да възпитам екологично отношение към природата. В часовете си с децата създавам  спокойна, приятелска атмосфера, позволяваща индивидуално внимание към всеки ученик. По този начин  изграденото доверие подпомага за по-лесното усъвършенстване на  креативността им, свободата на мислене и стремежа им към нови знания и умения. Използвайки модерни технологии и практически лабораторни изследвания, децата се учат да прилагат теорията на практика.   Моята педагогическа цел е децата да повярват в собствените си възможности, да съхранят здравето си и това на околните, да пазят природата, да разберат смисъла на добрите взаимоотношения и да бъдат разумни и отговорни  хора.


Станимира Стоянова

Учител по Компютърно моделиране и класен ръководител на 4. клас


Бахара Осман

Учител по Физическо възпитание и спорт и класен ръководител на 5. клас

Аз съм Бахар Осман и съм на 26 години. Живея в град Горна Оряховица. Средното си образование съм завършила в СОУ ” Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица. Имам бакалавърска степен по педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт завършено във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Занимавала съм се професионално с футбол и баскетбол. 

Целта ми, като учител е освен да развия двигателните качества на децата, да изградя в тях и ценностна система, като на един истински спортист. В нашите часове паралелно с изучаването на различните видове спорт , децата развиват и чувство за колективност, спортен хъс, упоритост, дисциплина, постоянство и още много качества, които ще са им полезни в живота занапред.


Инна Василева

Учител по иновативен предмет “В света на емоциите” и класен ръководител на 2 клас

Казвам се Инна Василева и от учебната 2021-2022 година заемам длъжността Учител и класен ръководител на 1 клас. Изучавала съм специалност „Психология“ във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, а също така съм сертифициран възпитаник на програмата “Заедно в час” и част от националната програма на МОН за “Мотивирани учители”. Паралелно на това съм магистър с Начална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Щастлива съм, че имам възможността да бъда гориво за най-важния двигател на планетата, а именно нашите деца! Искрено вярвам, че всички деца имат огромния потенциал да постигнат всичко, за което мечтаят и с радост придружавам всяко едно от тях по пътя към успеха им!

В този динамичен свят с толкова много кръстопътища и възможности на разположение понякога е трудно да се вземе решение кой път да поемем и какъв избираме да станем. За това основната ми цел е, освен да развивам и затвърждавам у децата вече придобитите академични знания, също така да развивам в тях техните социални и емоционални компетентности – емпатия, толерантност, отговорност, сътрудничество и екипна работа, а също така и осъзнатост. Вярвам, че ако развивам тези умения в децата още в най-ранна възраст, ще подсигуря възможността на всяко от тях да открие себе си и своите силни страни, за да се стреми към това да се превърне в един ползотворен гражданин на света.