с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Категория: История

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Признание на нашето училище и обществеността на Поликраище на национално равнище в национален вестник “Учителско дело”

ПРИЗНАНИЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ПОЛИКРАЙЩЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Националният вестник „Учителско дело“ – най-авторитетният вестник на българското учителство. Издание на синдиката на българските учители, който се издава от 1899 г. и се разпространява във всички училища на Р България в броя си тази седмица е ПОСВЕТИЛ ДВЕ СТАТИИ ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ. Първата…
Read more

Миналото – мост към бедещето

Епохата на Българското възраждане е време на духовно пробуждане и народни бунтове за свобода. Дори и в най-трудните и тежки изпитания стремежът към знания не угасва. Пътят на просвещението започва в малкото и схлупено помещение в църквата. Времето почти е заличило спомена за онези времена, в които свещеникът на селото е бил и проповедник, и…
Read more