с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Категория: Uncategorized

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Посещение на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище в ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, с. Селановци по НП “Иновации в действие”

На 24.03.2023 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Поликраище, във връзка със споделяне на иновативни практики по НП „Иновации в действие”, гостува на ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Селановци, заедно с ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Морава и ОУ “Христо Ботев“, с. Садина. Домакинът на събитието ОУ „Н. Й. Вапцаров” с.…
Read more

За 110-ти път удари училищният звънец на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с Поликраище

Този 15-ти септември освен първия учебен ден ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище празнува своя 110 юбилеен рожден ден! Денят премина с веселие и широки усмивки! Новите първокласници с блясък в очите, любопитство и истинско вълнение прекрачиха прага на своето първо училище и уютната си класна стая. Целия екип на училището честити 15-ти…
Read more

Участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Участие на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на…
Read more

11 май – Ден на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.

На 11 май българския народ почита Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Този ден се утвърждава през Възраждането като важен ден от празничната система на българите – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий – създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Честит патронен празник на всички учители, ученици и…
Read more

С урок “Науката в моя дом” се откри новата STEM класна стая в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище

Открит урок „Науката в моя дом” показаха на своите гости учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Поликраище. Така училището официално откри новата си класна стая, изградена по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. „Класна стая за креативни дигитални създатели” е проект, разработен от екипа на училището и финансиран с 45 000 лева…
Read more

Празник на Буквите в “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище

Вълнуващ беше 14 април за първокласниците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище. На този ден те празнуваха най-важния си ден – Празника на буквите “Вече съм грамотен”! Този празник не може да бъде открит в календара, но той идва всяка пролет с песента на птиците и първите пролетни цветя. Това вълнуващо тържество…
Read more

Признание на нашето училище и обществеността на Поликраище на национално равнище в национален вестник “Учителско дело”

ПРИЗНАНИЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ПОЛИКРАЙЩЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Националният вестник „Учителско дело“ – най-авторитетният вестник на българското учителство. Издание на синдиката на българските учители, който се издава от 1899 г. и се разпространява във всички училища на Р България в броя си тази седмица е ПОСВЕТИЛ ДВЕ СТАТИИ ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ. Първата…
Read more