с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Категория: Проектни дейности

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

#ESSD2022 Европейски ден на спорта в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище – 30 септември, 2022 г.

Европейски ден на спорта в училище е международна инициатива, промотираща нуждата от повече активно време за децата, част от Европейска седмица на спорта (EWoS) и се приема като най-масовото събитие на Европейската инициатива. В България инициативата се координира от 2014-та година от сдружение BG Бъди активен, като сдружението е съ-собственик на марката и е единствен…
Read more

“ЗАЕДНО С ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ”, обучение на темата Устойчиво развитие в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище

Опазването на околната среда е не просто мода, а необходимост. Все по-голяма става нуждата от осъзнатост за това ограничените ресурси, с които разполагаме, да бъдат използвани разумно. Искаме не само да се радваме на красотата и богатството, което планетата ни притежава, но да оставим и за следващите поколения един прекрасен свят. През последните години се…
Read more

Участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Участие на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на…
Read more

Участие в междуучилищни дейности по проект “Подкрепа за успех”

Програма за междуучилищни дейности по проект “Подкрепа за успех” с участие на ученици от област Велико Търново

Работа по проекти

Образование за утрешния ден                                                                         През учебната 2019/2020 година стартира изпълнението на проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ .…
Read more