Мерки за борба с Корона вирус (COVID-19)

https://sacp.goverment.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf https://we.tl/t-xtLMbGDLcS https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing