с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Blog

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Работа по проекти

Образование за утрешния ден                                                                         През учебната 2019/2020 година стартира изпълнението на проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ .…
Read more

Посещение на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище в ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, с. Селановци по НП “Иновации в действие”

На 24.03.2023 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Поликраище, във връзка със споделяне на иновативни практики по НП „Иновации в действие”, гостува на ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Селановци, заедно с ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Морава и ОУ “Христо Ботев“, с. Садина. Домакинът на събитието ОУ „Н. Й. Вапцаров” с.…
Read more

#ESSD2022 Европейски ден на спорта в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище – 30 септември, 2022 г.

Европейски ден на спорта в училище е международна инициатива, промотираща нуждата от повече активно време за децата, част от Европейска седмица на спорта (EWoS) и се приема като най-масовото събитие на Европейската инициатива. В България инициативата се координира от 2014-та година от сдружение BG Бъди активен, като сдружението е съ-собственик на марката и е единствен…
Read more

“ЗАЕДНО С ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ”, обучение на темата Устойчиво развитие в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище

Опазването на околната среда е не просто мода, а необходимост. Все по-голяма става нуждата от осъзнатост за това ограничените ресурси, с които разполагаме, да бъдат използвани разумно. Искаме не само да се радваме на красотата и богатството, което планетата ни притежава, но да оставим и за следващите поколения един прекрасен свят. През последните години се…
Read more

За 110-ти път удари училищният звънец на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с Поликраище

Този 15-ти септември освен първия учебен ден ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище празнува своя 110 юбилеен рожден ден! Денят премина с веселие и широки усмивки! Новите първокласници с блясък в очите, любопитство и истинско вълнение прекрачиха прага на своето първо училище и уютната си класна стая. Целия екип на училището честити 15-ти…
Read more

Участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Участие на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на…
Read more

Участие в междуучилищни дейности по проект “Подкрепа за успех”

Програма за междуучилищни дейности по проект “Подкрепа за успех” с участие на ученици от област Велико Търново

11 май – Ден на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.

На 11 май българския народ почита Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Този ден се утвърждава през Възраждането като важен ден от празничната система на българите – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий – създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Честит патронен празник на всички учители, ученици и…
Read more

С урок “Науката в моя дом” се откри новата STEM класна стая в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище

Открит урок „Науката в моя дом” показаха на своите гости учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Поликраище. Така училището официално откри новата си класна стая, изградена по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. „Класна стая за креативни дигитални създатели” е проект, разработен от екипа на училището и финансиран с 45 000 лева…
Read more

Празник на Буквите в “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище

Вълнуващ беше 14 април за първокласниците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище. На този ден те празнуваха най-важния си ден – Празника на буквите “Вече съм грамотен”! Този празник не може да бъде открит в календара, но той идва всяка пролет с песента на птиците и първите пролетни цветя. Това вълнуващо тържество…
Read more