Участие в междуучилищни дейности по проект “Подкрепа за успех”

Програма за междуучилищни дейности по проект “Подкрепа за успех” с участие на ученици от област Велико Търново