с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Ръководство

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Ани Нейкова

Длъжност: директор

Образование: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

  • Бакалавърска степен “Теория и методика по физическо възпитание и спорт”
  • Магистърска степен “Спортна педагогика”
  • Магистърска степен “Предучилищна и начална педагогика”

Квалификация: IV ПКС

Компютърна грамотност: MS Office, Internet

Интереси: информационни и компютърни технологии, спортни дейности