с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Прием

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Прием 2023/2024

Записването ще се извършва в сградата на училището, в кабинета на директора и в канцеларията от 8 юни 2023 година (четвъртък), от 09:00 часа до 15:00 часа

За записване родителят/настойникът трябва да представи в училището:

  • своя лична карта, акт за раждане на детето;
  • удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;
  • Протокол ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.

Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището. 

Прием 2022/2023

Записването ще се извършва в сградата на училището, в кабинета на директора и в канцеларията от 7 юни 2022 година (понеделник), от 09:00 часа до 15:00 часа

За записване родителят/настойникът трябва да представи в училището:

  • своя лична карта, акт за раждане на детето;
  • удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;
  • Протокол ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.

Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището. 

Прием 2021/2022

Записването ще се извършва в сградата на училището, в кабинета на директора и в канцеларията от 6 юни 2021 година (понеделник), от 09:00 часа до 15:00 часа

За записване родителят/настойникът трябва да представи в училището:

  • своя лична карта, акт за раждане на детето;
  • удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;
  • Протокол ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.

Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището.